Služby v oblasti lesnictví


Informujeme naše zákazníky o nezbytné kroky pro kácení aplikace a poskytují přehled různých programů.

Poradenství a lesnictví (Ausmarkieren s ředění / clearcutting) je v souladu se zákonnými směrnicemi přímo vyškoleným personálem v lese provedeny.

Stix dřevo pro vlastníka lesa převezme celou organizaci z těžby dřeva na Abfrachtung k zalesňování Lesních porostů.

Díky dlouholeté zkušenosti v lesnictví dřevo Stix zaručuje optimální lesní šetrné využívání kombajn (Harvester / kabelový jeřáb / Handschlägerung) v těžba dřeva.

 

Odkaz na firmy Vieghofer