Dřevozpracující průmysl


Papír, lepenku a papírenském průmyslu, dodáváme bez sägefähigem dřeva. Dodává se jak jehličnaté – listnaté stromy stejně. Prostřednictvím dlouhodobých Stix smlouvy zajišťuje včasné odstranění dřeva a dodávky dříví.

Speciální rozsahy, jako jsou spojovací tyče a sloupky jsou vyráběny u nás dle přání zákazníků.