Kulatina


Od A do Z Zirbe javoru. Stix dřevo nakupuje a prodává všechny druhy dřeva, rostoucí v Rakousku. Prostřednictvím cíleného tvoření, garantujeme našim Dodavateli a zákazníky, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně optimální výnos.

Vedle mnoha velkých pil, dodáváme i menší pily speciální rozsahy, jako dlouhý seznam dřeva a dřeva.