Doprava


My dopravu dřeva z vlastních vozidel a zkušení dopravci.

Flexibilitou můžeme rychle reagovat na měnící se situaci Reagovat (počasí, nedostatek prostoru, atd.) na přepravu dřeva.

Jako ekologicky uvědomělí společnost, jsme také mohli naše dřevo pokud možno vlakem.